Close

करोना विषाणू (कोव्हडी-१९):-उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अन्न निवारा नसलेल्या लोकांसाठी मदत करण्याची इच्छा असलेल्या लोकांनी व संस्थांनी खालील किट्स स्वरूपात अन्नधान्य चे पॅकेजिंग करून जिल्हाधिकारी कार्यालय अथवा तहसील कार्यालयात खाली दिलेल्या संपर्क क्रमांकावर संपर्क साधावा.

करोना विषाणू (कोव्हडी-१९):-उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अन्न निवारा नसलेल्या लोकांसाठी मदत करण्याची इच्छा असलेल्या लोकांनी व संस्थांनी खालील किट्स स्वरूपात अन्नधान्य चे पॅकेजिंग करून जिल्हाधिकारी कार्यालय अथवा तहसील कार्यालयात खाली दिलेल्या संपर्क क्रमांकावर संपर्क साधावा.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
करोना विषाणू (कोव्हडी-१९):-उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अन्न निवारा नसलेल्या लोकांसाठी मदत करण्याची इच्छा असलेल्या लोकांनी व संस्थांनी खालील किट्स स्वरूपात अन्नधान्य चे पॅकेजिंग करून जिल्हाधिकारी कार्यालय अथवा तहसील कार्यालयात खाली दिलेल्या संपर्क क्रमांकावर संपर्क साधावा.

करोना विषाणू (कोव्हडी-१९):-उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अन्न निवारा नसलेल्या लोकांसाठी मदत करण्याची इच्छा असलेल्या लोकांनी व संस्थांनी खालील किट्स स्वरूपात अन्नधान्य चे पॅकेजिंग करून जिल्हाधिकारी कार्यालय अथवा तहसील कार्यालयात खाली दिलेल्या संपर्क क्रमांकावर संपर्क साधावा.

31/03/2020 15/04/2020 पहा (155 KB)