Close

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प उपसा सिंचन योजना १. टप्पा क्रमांक ०५ अंतर्गत इराचीवाडी साठवण तलाव मौजे इराचीवाडी व मात्रेवाडी ता. भूम जिल्हा धाराशिव येथील भूसंपादन अधिनियम २०१३ मधील ११(०१) अन्वये प्राथमिक अधिसूचना.

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प उपसा सिंचन योजना १. टप्पा क्रमांक ०५ अंतर्गत इराचीवाडी साठवण तलाव मौजे इराचीवाडी व मात्रेवाडी ता. भूम जिल्हा धाराशिव येथील भूसंपादन अधिनियम २०१३ मधील ११(०१) अन्वये प्राथमिक अधिसूचना.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प उपसा सिंचन योजना १. टप्पा क्रमांक ०५ अंतर्गत इराचीवाडी साठवण तलाव मौजे इराचीवाडी व मात्रेवाडी ता. भूम जिल्हा धाराशिव येथील भूसंपादन अधिनियम २०१३ मधील ११(०१) अन्वये प्राथमिक अधिसूचना.

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प उपसा सिंचन योजना १. टप्पा क्रमांक ०५ अंतर्गत इराचीवाडी साठवण तलाव मौजे इराचीवाडी व मात्रेवाडी ता. भूम जिल्हा धाराशिव येथील भूसंपादन अधिनियम २०१३ मधील ११(०१) अन्वये प्राथमिक अधिसूचना.

21/09/2023 14/11/2023 पहा (2 MB)