Close

कोरोना (कोव्हीड -19) अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय उस्मानाबाद उप जिल्हा रूग्णालय तुळजापूर व CCC कळंब येथे LEDTV खरेदी करून बसविणेबाबत

कोरोना (कोव्हीड -19) अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय उस्मानाबाद उप जिल्हा रूग्णालय तुळजापूर व CCC कळंब येथे LEDTV खरेदी करून बसविणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कोरोना (कोव्हीड -19) अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय उस्मानाबाद उप जिल्हा रूग्णालय तुळजापूर व CCC कळंब येथे LEDTV खरेदी करून बसविणेबाबत

कोरोना (कोव्हीड -19) अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय उस्मानाबाद उप जिल्हा रूग्णालय तुळजापूर व CCC कळंब येथे LEDTV खरेदी करून बसविणेबाबत.

06/07/2020 08/07/2020 पहा (860 KB)