Close

जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान धाराशिव करीता सनदी लेखापाल नेमणुकीसाठी जाहीर निविदा

जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान धाराशिव करीता सनदी लेखापाल नेमणुकीसाठी जाहीर निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान धाराशिव करीता सनदी लेखापाल नेमणुकीसाठी जाहीर निविदा

जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान धाराशिव करीता सनदी लेखापाल नेमणुकीसाठी जाहीर निविदा

20/11/2023 28/11/2023 पहा (910 KB)