Close

जिल्हा पाणी व मिशन कक्ष जि प उस्मानाबाद – पदभरती जाहिरात 02/12/2019 अर्ज सादर केलेल्या उमेदवाराची प्राथमिक पात्र/ अपात्र यादी.

जिल्हा पाणी व मिशन कक्ष जि प उस्मानाबाद – पदभरती जाहिरात 02/12/2019 अर्ज सादर केलेल्या उमेदवाराची प्राथमिक पात्र/ अपात्र यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा पाणी व मिशन कक्ष जि प उस्मानाबाद – पदभरती जाहिरात 02/12/2019 अर्ज सादर केलेल्या उमेदवाराची प्राथमिक पात्र/ अपात्र यादी.

जिल्हा पाणी व मिशन कक्ष जि प उस्मानाबाद – पदभरती जाहिरात 02/12/2019 अर्ज सादर केलेल्या उमेदवाराची प्राथमिक पात्र/ अपात्र यादी.

22/01/2020 24/01/2020 पहा (549 KB)