Close

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षातंर्गत जिल्हास्तरीय सनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ व तालुकास्तरीय गट समन्वयक आणि समुह समन्वयक यांच्या रिक्त पदांचा तोंडी परीक्षेचा अंतिम निकाल.

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षातंर्गत जिल्हास्तरीय सनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ व तालुकास्तरीय गट समन्वयक आणि समुह समन्वयक यांच्या रिक्त पदांचा तोंडी परीक्षेचा अंतिम निकाल.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षातंर्गत जिल्हास्तरीय सनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ व तालुकास्तरीय गट समन्वयक आणि समुह समन्वयक यांच्या रिक्त पदांचा तोंडी परीक्षेचा अंतिम निकाल.

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षातंर्गत जिल्हास्तरीय सनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ व तालुकास्तरीय गट समन्वयक आणि समुह समन्वयक यांच्या रिक्त पदांचा तोंडी परीक्षेचा अंतिम निकाल.

12/07/2019 20/07/2019 पहा (1,007 KB)