Close

जिल्हा स्तरीय व तालुकास्तरीय निवासी व अनिवासी प्रशिक्षण/कार्यशाळा/ बैठका/चर्चासत्रे आयोजन करण्यासाठी Logistic Management Service निवड करणेची निविदा.

जिल्हा स्तरीय व तालुकास्तरीय निवासी व अनिवासी प्रशिक्षण/कार्यशाळा/ बैठका/चर्चासत्रे आयोजन करण्यासाठी Logistic Management Service निवड करणेची निविदा.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा स्तरीय व तालुकास्तरीय निवासी व अनिवासी प्रशिक्षण/कार्यशाळा/ बैठका/चर्चासत्रे आयोजन करण्यासाठी Logistic Management Service निवड करणेची निविदा.

जिल्हा स्तरीय व तालुकास्तरीय निवासी व अनिवासी प्रशिक्षण/कार्यशाळा/ बैठका/चर्चासत्रे आयोजन करण्यासाठी Logistic Management Service निवड करणेची निविदा.

30/03/2021 27/04/2021 पहा (7 MB)