Close

“नोव्हेल करोना विषाणू” प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा परिषद उस्मानाबाद यांच्या सौजन्याने जनहितार्थ जारी.

“नोव्हेल करोना विषाणू” प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा परिषद उस्मानाबाद यांच्या सौजन्याने जनहितार्थ जारी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
“नोव्हेल करोना विषाणू” प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा परिषद उस्मानाबाद यांच्या सौजन्याने जनहितार्थ जारी.

“नोव्हेल करोना विषाणू” प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा परिषद उस्मानाबाद यांच्या सौजन्याने जनहितार्थ जारी.

31/03/2020 15/04/2020 पहा (29 KB)