Close

पोलीस परेड मैदान,उस्मानाबाद येथे दि . ०५ एप्रिल ते १५ एप्रिल २०१८ या कालावधीमध्ये होणाऱ्या प्रस्तावित सैन्यभरती मेळाव्याकरिता विद्युत साहित्य,जनरेटर १००KVA,प्ल्ड लाईट ट्यूब लाईट, स्टँड फ़ॅन,एअर कुलर, खुर्च्या टेबल ई. करिता दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत

पोलीस परेड मैदान,उस्मानाबाद येथे दि . ०५ एप्रिल ते १५ एप्रिल २०१८ या कालावधीमध्ये होणाऱ्या प्रस्तावित सैन्यभरती मेळाव्याकरिता विद्युत साहित्य,जनरेटर १००KVA,प्ल्ड लाईट ट्यूब लाईट, स्टँड फ़ॅन,एअर कुलर, खुर्च्या टेबल ई. करिता दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
पोलीस परेड मैदान,उस्मानाबाद येथे दि . ०५ एप्रिल ते १५ एप्रिल २०१८ या कालावधीमध्ये होणाऱ्या प्रस्तावित सैन्यभरती मेळाव्याकरिता विद्युत साहित्य,जनरेटर १००KVA,प्ल्ड लाईट ट्यूब लाईट, स्टँड फ़ॅन,एअर कुलर, खुर्च्या टेबल ई. करिता दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत

पोलीस परेड मैदान,उस्मानाबाद येथे दि . ०५ एप्रिल ते १५ एप्रिल २०१८ या कालावधीमध्ये होणाऱ्या प्रस्तावित सैन्यभरती मेळाव्याकरिता विद्युत साहित्य,जनरेटर १००KVA,प्ल्ड लाईट ट्यूब लाईट, स्टँड फ़ॅन,एअर कुलर, खुर्च्या टेबल ई. करिता दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत

23/03/2018 28/03/2018 पहा (2 MB)