Close

मा. न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे महसूल सहाय्यक यांची दिनांक 01.01.2023 रोजिची एकत्रित प्रारूप/ प्राथमिक ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत

मा. न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे महसूल सहाय्यक यांची दिनांक 01.01.2023 रोजिची एकत्रित प्रारूप/ प्राथमिक ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मा. न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे महसूल सहाय्यक यांची दिनांक 01.01.2023 रोजिची एकत्रित प्रारूप/ प्राथमिक ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत

मा. न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे महसूल सहाय्यक यांची दिनांक 01.01.2023 रोजिची एकत्रित प्रारूप/ प्राथमिक ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत

13/03/2023 12/03/2024 पहा (7 MB)