Close

मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई,  यांचेकडील मूळ अर्ज क्रमांक ३५४/२०१५  श्री महेश सत्रे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर मध्ये प्रसारित आदेशानुसार मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची ०१.०१.१९९७ ते ३१.१२.२०१३  या कालावधीची म्हणजे दिनांक ०१.०१.२०१४ रोजी ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम जेष्ठता यादी

मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई,  यांचेकडील मूळ अर्ज क्रमांक ३५४/२०१५  श्री महेश सत्रे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर मध्ये प्रसारित आदेशानुसार मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची ०१.०१.१९९७ ते ३१.१२.२०१३  या कालावधीची म्हणजे दिनांक ०१.०१.२०१४ रोजी ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम जेष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई,  यांचेकडील मूळ अर्ज क्रमांक ३५४/२०१५  श्री महेश सत्रे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर मध्ये प्रसारित आदेशानुसार मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची ०१.०१.१९९७ ते ३१.१२.२०१३  या कालावधीची म्हणजे दिनांक ०१.०१.२०१४ रोजी ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम जेष्ठता यादी

मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई,  यांचेकडील मूळ अर्ज क्रमांक ३५४/२०१५  श्री महेश सत्रे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर मध्ये प्रसारित आदेशानुसार मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची ०१.०१.१९९७ ते ३१.१२.२०१३  या कालावधीची म्हणजे दिनांक ०१.०१.२०१४ रोजी ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम जेष्ठता यादी

07/07/2021 31/08/2021 पहा (9 MB)