Close

युनीसेफ कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षणासाठी आवश्यक आय. ई.सी. मटेरीअल सेट(कीट) विहित स्पेशिफिकेशननुसार खरेदी करणे.

युनीसेफ कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षणासाठी आवश्यक आय. ई.सी. मटेरीअल सेट(कीट) विहित स्पेशिफिकेशननुसार खरेदी करणे.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
युनीसेफ कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षणासाठी आवश्यक आय. ई.सी. मटेरीअल सेट(कीट) विहित स्पेशिफिकेशननुसार खरेदी करणे.

युनीसेफ कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षणासाठी आवश्यक आय. ई.सी. मटेरीअल सेट(कीट) विहित स्पेशिफिकेशननुसार खरेदी करणे.

19/08/2019 26/08/2019 पहा (757 KB)