Close

राज्यातील गायी/ म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी सर्वसमावेशक अनुवंशिक सुधारणा कार्यक्रम 2021-22 योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागविणे बाबत 

राज्यातील गायी/ म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी सर्वसमावेशक अनुवंशिक सुधारणा कार्यक्रम 2021-22 योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागविणे बाबत 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राज्यातील गायी/ म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी सर्वसमावेशक अनुवंशिक सुधारणा कार्यक्रम 2021-22 योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागविणे बाबत 

राज्यातील गायी/ म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी सर्वसमावेशक अनुवंशिक सुधारणा कार्यक्रम 2021-22 योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागविणे बाबत

01/07/2021 07/07/2021 पहा (493 KB)