Close

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ग्रामीण / जिल्हा / रुग्णालय स्तरावर कंत्राटी / कॉल बेसीस पद्धतीने आवश्यकतेनुसार पद भरती बाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ग्रामीण / जिल्हा / रुग्णालय स्तरावर कंत्राटी / कॉल बेसीस पद्धतीने आवश्यकतेनुसार पद भरती बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ग्रामीण / जिल्हा / रुग्णालय स्तरावर कंत्राटी / कॉल बेसीस पद्धतीने आवश्यकतेनुसार पद भरती बाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ग्रामीण / जिल्हा / रुग्णालय स्तरावर कंत्राटी / कॉल बेसीस पद्धतीने आवश्यकतेनुसार पद भरती बाबत

28/09/2018 04/10/2018 पहा (4 MB)