Close

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान उस्मानाबाद हेंल्थ वेलनेस सेंटर अंतर्गत जिल्हा आरोग्य सोसायटी मार्फत कंत्राटी पद्धतीने बी.ए.एम.एस. अहर्ताधारक यांचे कडून कम्युनिटी हेंल्थ प्रोव्हायडर पद भरती करीता अर्ज मागविणे बाबत 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान उस्मानाबाद हेंल्थ वेलनेस सेंटर अंतर्गत जिल्हा आरोग्य सोसायटी मार्फत कंत्राटी पद्धतीने बी.ए.एम.एस. अहर्ताधारक यांचे कडून कम्युनिटी हेंल्थ प्रोव्हायडर पद भरती करीता अर्ज मागविणे बाबत 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान उस्मानाबाद हेंल्थ वेलनेस सेंटर अंतर्गत जिल्हा आरोग्य सोसायटी मार्फत कंत्राटी पद्धतीने बी.ए.एम.एस. अहर्ताधारक यांचे कडून कम्युनिटी हेंल्थ प्रोव्हायडर पद भरती करीता अर्ज मागविणे बाबत 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान उस्मानाबाद हेंल्थ वेलनेस सेंटर अंतर्गत जिल्हा आरोग्य सोसायटी मार्फत कंत्राटी पद्धतीने बी.ए.एम.एस. अहर्ताधारक यांचे कडून कम्युनिटी हेंल्थ प्रोव्हायडर पद भरती करीता अर्ज मागविणे बाबत

10/07/2018 24/07/2018 पहा (1 MB)