Close

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद उस्मानाबाद अंतर्गत आरोग्य संस्थेतील जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन करणे करिता साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रक सादर करणे बाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद उस्मानाबाद अंतर्गत आरोग्य संस्थेतील जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन करणे करिता साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रक सादर करणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद उस्मानाबाद अंतर्गत आरोग्य संस्थेतील जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन करणे करिता साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रक सादर करणे बाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद उस्मानाबाद अंतर्गत आरोग्य संस्थेतील जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन करणे करिता साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रक सादर करणे बाबत

24/12/2019 31/12/2019 पहा (1 MB)