Close

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत उस्मानाबाद जिल्ह्यातील प्रा. आ. केंद्र तेरखेडा ता वाशी येथे मुख्य इमारतीमध्ये फर्नीचर चे काम करणे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत उस्मानाबाद जिल्ह्यातील प्रा. आ. केंद्र तेरखेडा ता वाशी येथे मुख्य इमारतीमध्ये फर्नीचर चे काम करणे.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत उस्मानाबाद जिल्ह्यातील प्रा. आ. केंद्र तेरखेडा ता वाशी येथे मुख्य इमारतीमध्ये फर्नीचर चे काम करणे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत उस्मानाबाद जिल्ह्यातील प्रा. आ. केंद्र तेरखेडा ता वाशी येथे मुख्य इमारतीमध्ये फर्नीचर चे काम करणे.

05/03/2020 10/03/2020 पहा (298 KB)