Close

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद उस्मानाबाद अंतर्गत आरोग्य संस्थे मध्ये स्वच्छतेकरिता तीन बकेट प्रणाली खरेदी करणेकरिता दरपत्रके सादर करणे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद उस्मानाबाद अंतर्गत आरोग्य संस्थे मध्ये स्वच्छतेकरिता तीन बकेट प्रणाली खरेदी करणेकरिता दरपत्रके सादर करणे.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद उस्मानाबाद अंतर्गत आरोग्य संस्थे मध्ये स्वच्छतेकरिता तीन बकेट प्रणाली खरेदी करणेकरिता दरपत्रके सादर करणे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद उस्मानाबाद अंतर्गत आरोग्य संस्थे मध्ये स्वच्छतेकरिता तीन बकेट प्रणाली खरेदी करणेकरिता दरपत्रके सादर करणे.

09/10/2020 16/10/2020 पहा (2 MB)