Close

राष्ट्रीय आरोग्य मिशन झेड.पी. अंतर्गत बीसीएम (ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइझर) पदासाठी निवड व प्रतिक्षा यादी

राष्ट्रीय आरोग्य मिशन झेड.पी. अंतर्गत बीसीएम (ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइझर) पदासाठी निवड व प्रतिक्षा यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य मिशन झेड.पी. अंतर्गत बीसीएम (ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइझर) पदासाठी निवड व प्रतिक्षा यादी

राष्ट्रीय आरोग्य मिशन झेड.पी. अंतर्गत बीसीएम (ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइझर) पदासाठी निवड व प्रतिक्षा यादी

03/11/2020 10/11/2020 पहा (785 KB)