Close

राष्ट्रीय कृषी योजने अंतर्गत बहुवार्षिक चारा पिकाचे लागवड व उत्पादन करून मुरघास तयार करणे या योजनेचा लाभ देण्यासाठी निवडलेल्या लाभार्थीची यादी.

राष्ट्रीय कृषी योजने अंतर्गत बहुवार्षिक चारा पिकाचे लागवड व उत्पादन करून मुरघास तयार करणे या योजनेचा लाभ देण्यासाठी निवडलेल्या लाभार्थीची यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय कृषी योजने अंतर्गत बहुवार्षिक चारा पिकाचे लागवड व उत्पादन करून मुरघास तयार करणे या योजनेचा लाभ देण्यासाठी निवडलेल्या लाभार्थीची यादी.

राष्ट्रीय कृषी योजने अंतर्गत बहुवार्षिक चारा पिकाचे लागवड व उत्पादन करून मुरघास तयार करणे या योजनेचा लाभ देण्यासाठी निवडलेल्या लाभार्थीची यादी.

16/01/2019 31/03/2019 पहा (1 MB)