Close

लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रीक निवडणूक- २०२४ च्या अनुषंगाने निवडणूक पूर्वतयारी कामकाजाकरिता खुल्या बाजारातून हमाल दरपत्रक मागविणेबाबत

लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रीक निवडणूक- २०२४ च्या अनुषंगाने निवडणूक पूर्वतयारी कामकाजाकरिता खुल्या बाजारातून हमाल दरपत्रक मागविणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रीक निवडणूक- २०२४ च्या अनुषंगाने निवडणूक पूर्वतयारी कामकाजाकरिता खुल्या बाजारातून हमाल दरपत्रक मागविणेबाबत

लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रीक निवडणूक- २०२४ च्या अनुषंगाने निवडणूक पूर्वतयारी कामकाजाकरिता खुल्या बाजारातून हमाल दरपत्रक मागविणेबाबत

17/02/2023 24/02/2023 पहा (2 MB)