Close

सन २०१६-१७ मधील कापूस नुकसान झाल्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदत वाटप करणे बाबतची गावनिहाय मौ. नितळी येथील यादी.

सन २०१६-१७ मधील कापूस नुकसान झाल्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदत वाटप करणे बाबतची गावनिहाय मौ. नितळी येथील यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन २०१६-१७ मधील कापूस नुकसान झाल्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदत वाटप करणे बाबतची गावनिहाय मौ. नितळी येथील यादी.

सन २०१६-१७ मधील कापूस नुकसान झाल्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदत वाटप करणे बाबतची गावनिहाय मौ. नितळी येथील यादी.

02/08/2018 01/08/2019 पहा (116 KB)