Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मा. न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे महसूल सहाय्यक यांची दिनांक 01.01.2023 रोजिची एकत्रित प्रारूप/ प्राथमिक ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत

मा. न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे महसूल सहाय्यक यांची दिनांक 01.01.2023 रोजिची एकत्रित प्रारूप/ प्राथमिक ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत

13/03/2023 12/03/2024 पहा (7 MB)
प्रपत्र – पाच(अ) मा. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार भूसंपादन प्रकरणाची भूसंपादन अधिकारी निहाय रोहियो अंतर्गत भूसंपादन प्रकरणाची माहिती उस्मानाबाद जिल्हा.

प्रपत्र – पाच(अ) मा. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार भूसंपादन प्रकरणाची भूसंपादन अधिकारी निहाय रोहियो अंतर्गत भूसंपादन प्रकरणाची माहिती उस्मानाबाद जिल्हा.

02/03/2023 01/04/2024 पहा (6 MB)
उस्मानाबादचे नाव बदलून धाराशिव करण्याची अधिसूचना – दिनांक 26/02/2023

उस्मानाबादचे नाव बदलून धाराशिव करण्याची अधिसूचना – दिनांक 26/02/2023

26/02/2023 26/02/2024 पहा (779 KB)
जून 2022 ते ऑक्‍टोबर 2022 पर्यंत सतत पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी

जून 2022 ते ऑक्‍टोबर 2022 पर्यंत सतत पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी

27/01/2023 27/01/2024 पहा (9 MB)
तालुका तुळजापूर:- माहे जुन ते ऑगस्ट २०२२ मधील सततच्या (निकषाबाहेरील) पावसामुळे व अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप(शेतकऱ्यांची यादी)

तालुका तुळजापूर:- माहे जुन ते ऑगस्ट २०२२ मधील सततच्या (निकषाबाहेरील) पावसामुळे व अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप(शेतकऱ्यांची यादी)

03/01/2023 03/01/2024 पहा (10 MB)
तालुका तुळजापूर:- माहे जुन ते ऑगस्ट २०२२ मधील सततच्या पावसामुळे व अतिवृष्टीमुळे आणि पूरपरिस्थितीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप(शेतकऱ्यांची यादी)

तालुका तुळजापूर:- माहे जुन ते ऑगस्ट २०२२ मधील सततच्या पावसामुळे व अतिवृष्टीमुळे आणि पूरपरिस्थितीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप(शेतकऱ्यांची यादी)

03/01/2023 03/01/2024 पहा (1 MB)
तालुका लोहारा:- माहे जुन ते ऑक्टोबर २०२२ मधील सततच्या पावसामुळे व अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप(शेतकऱ्यांची यादी)

तालुका लोहारा:- माहे जुन ते ऑक्टोबर २०२२ मधील सततच्या पावसामुळे व अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप(शेतकऱ्यांची यादी)

26/12/2022 31/12/2023 पहा (4 MB)
राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3H(4) व 3H(3)अन्वये सक्षम अधिकारीयांनी खालील प्रकरणात दिलेले निकाल.- उद्धव शंकर शिंदे (मयत)- वारस संतोष उद्धव शिंदे विरुद्ध धनाजी धोंडीराम शिंदे व इतर.

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3H(4) व 3H(3)अन्वये सक्षम अधिकारीयांनी खालील प्रकरणात दिलेले निकाल.- उद्धव शंकर शिंदे (मयत)- वारस संतोष उद्धव शिंदे विरुद्ध धनाजी धोंडीराम शिंदे व इतर.

19/12/2022 31/12/2025 पहा (973 KB)
राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3H(4) व 3H(3)अन्वये सक्षम अधिकारीयांनी खालील प्रकरणात दिलेले निकाल.- धनुष्य शंकर रणसुरे विरुद्ध फुलाबाई बसप्पा जेनुरे (मयत)- वारस आत्माराम बसप्पा जेनुरे व इतर.

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3H(4) व 3H(3)अन्वये सक्षम अधिकारीयांनी खालील प्रकरणात दिलेले निकाल.- धनुष्य शंकर रणसुरे विरुद्ध फुलाबाई बसप्पा जेनुरे (मयत)- वारस आत्माराम बसप्पा जेनुरे व इतर.

19/12/2022 31/12/2025 पहा (2 MB)
राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3 (ग) (1) अन्वये अतिरिक्त अंतिम निवाडा मौ. उपळा (मा) ता. जि. उस्मानाबाद

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे कलम 3 (ग) (1) अन्वये अतिरिक्त अंतिम निवाडा मौ. उपळा (मा) ता. जि. उस्मानाबाद

19/12/2022 31/12/2025 पहा (8 MB)
संग्रहित