Close

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
दरपत्रक मागणी करणे बायोमेडिकल वेस्ट bag खरेदी करिता 

दरपत्रक मागणी करणे बायोमेडिकल वेस्ट bag खरेदी करिता

10/08/2020 12/08/2020 पहा (824 KB)
होम आयसोलेसन – पुस्तिका , घडी पत्रिका छपाई करण्यासाठी दरपत्रके मागणी करणे 

होम आयसोलेसन – पुस्तिका , घडी पत्रिका छपाई करण्यासाठी दरपत्रके मागणी करणे

10/08/2020 12/08/2020 पहा (927 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद यांना डीएससीसाठी दरपत्रक मागविणे बाबत 

जिल्हाधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद यांना डीएससीसाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

10/08/2020 14/08/2020 पहा (3 MB)
आरोग्य विभाग जि प उस्मानाबाद व अंतर्गत संस्थाकरिता कोरोना (कोव्हीड -19) साठी तातडीची साहित्य खरेदी करणे

आरोग्य विभाग जि प उस्मानाबाद व अंतर्गत संस्थाकरिता कोरोना (कोव्हीड -19) साठी तातडीची साहित्य खरेदी करणे

04/08/2020 11/08/2020 पहा (3 MB)
इतर निविदा साठी https://mahatenders.gov.in या संकेत स्थळाला भेट द्या.

https://mahatenders.gov.in

12/03/2018 06/10/2020
संग्रहित