Close

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य  अभियाना अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद येथे  Oxygen जनरेटर प्लांट साठी शेड चे बांधकाम करणे बाबत 

राष्ट्रीय आरोग्य  अभियाना अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद येथे  Oxygen जनरेटर प्लांट साठी शेड चे बांधकाम करणे बाबत

13/01/2021 20/01/2021 पहा (602 KB)
उस्मानाबाद जिल्हा स्तरीय  वाळूघाट ई-लिलाव सन २०२०-२१ प्रथम फेरी अधिसूचना 

उस्मानाबाद जिल्हा स्तरीय  वाळूघाट ई-लिलाव सन २०२०-२१ प्रथम फेरी अधिसूचना

12/01/2021 28/01/2021 पहा (8 MB)
संग्रहित