निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा परिषद उपकरातून श्वानदंश लस खरेदी करण्यासाठी दर पत्रके मागविनेबाबत जाहिरात

जिल्हा परिषद उपकरातून श्वानदंश लस खरेदी करण्यासाठी दर पत्रके मागविनेबाबत जाहिरात

19/11/2019 26/11/2019 पहा (265 KB)
जिल्हा परिषद उपकरातून सर्पदंश लस खरेदी करण्यासाठी दर पत्रके मागविनेबाबत जाहिरात

जिल्हा परिषद उपकरातून सर्पदंश लस खरेदी करण्यासाठी दर पत्रके मागविनेबाबत जाहिरात

19/11/2019 26/11/2019 पहा (259 KB)
उमेद तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्ष तुळजापूर या कार्यालया करिता जागा भाडे तत्वार घेणे बाबतची जाहिरात.

उमेद तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्ष तुळजापूर या कार्यालया करिता जागा भाडे तत्वार घेणे बाबतची जाहिरात.

19/11/2019 25/11/2019 पहा (461 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जि प उस्मानाबाद अंतर्गत आरोग्य संस्थेमध्ये टोकन कॉलींग डिस्प्ले सिस्टिम तयार करणे करिता दर पत्रक सादर करणे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जि प उस्मानाबाद अंतर्गत आरोग्य संस्थेमध्ये टोकन कॉलींग डिस्प्ले सिस्टिम तयार करणे करिता दर पत्रक सादर करणे.

16/11/2019 22/11/2019 पहा (1 MB)
नेत्र विभागाकरिता यंत्र व साहित्य खरेदी करणे जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद

नेत्र विभागाकरिता यंत्र व साहित्य खरेदी करणे जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद

16/11/2019 30/11/2019 पहा (89 KB)
इतर निविदा साठी https://mahatenders.gov.in या संकेत स्थळाला भेट द्या.

https://mahatenders.gov.in

12/03/2018 06/10/2020
संग्रहित