Close

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात NVHCP कार्यक्रम अंतर्गत जिल्हा शासकीय रुग्णालय उस्मानाबाद व अधिनिस्त उपजिल्हा ग्रामीण रुग्णालयकरिता औषधी व प्रयोगशाळा साहित्याच्या स्थानिक खरेदीकरिता दरपत्रके मागवणेबाबत

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात NVHCP कार्यक्रम अंतर्गत जिल्हा शासकीय रुग्णालय उस्मानाबाद व अधिनिस्त उपजिल्हा ग्रामीण रुग्णालयकरिता औषधी व प्रयोगशाळा साहित्याच्या स्थानिक खरेदीकरिता दरपत्रके मागवणेबाबत

17/03/2023 24/03/2023 पहा (881 KB)
उस्मानाबाद येथील लीफ आणि टिश्यू प्रयोगशाळेसाठी अग्नीरोधक साहित्य पुरवठा करणे.

उस्मानाबाद येथील लीफ आणि टिश्यू प्रयोगशाळेसाठी अग्नीरोधक साहित्य पुरवठा करणे.

16/03/2023 23/03/2023 पहा (410 KB)
उस्मानाबाद येथील पाने व ऊती प्रयोगशाळेसाठी कपाट पुरवठा करणे.

उस्मानाबाद येथील पाने व ऊती प्रयोगशाळेसाठी कपाट पुरवठा करणे.

16/03/2023 23/03/2023 पहा (346 KB)
पाने व ऊती प्रयोगशाळेसाठी संगणक व प्रिंटर , सी.सी.टि. व्ही व इन्व्हर्टर दरपत्रक मागविणेबाबत

पाने व ऊती प्रयोगशाळेसाठी संगणक व प्रिंटर , सी.सी.टि. व्ही व इन्व्हर्टर दरपत्रक मागविणेबाबत

14/03/2023 21/03/2023 पहा (610 KB)
आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद उस्मानाबाद व अंतर्गत आरोग्यवर्धिनी केंद्रासाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करणे.

आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद उस्मानाबाद व अंतर्गत आरोग्यवर्धिनी केंद्रासाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करणे.

08/03/2023 20/03/2023 पहा (2 MB)
श्री तुळजाभवानी मंदिर, तुळजापूरसाठी एकात्मिक मंदिर व्यवस्थापन आणि रांग व्यवस्थापन सॉफ्टवेअरचे ऑनलाइन सॉफ्टवेअर डिझाइन, विकास आणि देखभाल यासाठी स्वारस्य व्यक्त करणे (EOI)-मुदतवाढ पहिली

श्री तुळजाभवानी मंदिर, तुळजापूरसाठी एकात्मिक मंदिर व्यवस्थापन आणि रांग व्यवस्थापन सॉफ्टवेअरचे ऑनलाइन सॉफ्टवेअर डिझाइन, विकास आणि देखभाल यासाठी स्वारस्य व्यक्त करणे (EOI)-मुदतवाढ पहिली

07/03/2023 22/03/2023 पहा (1 MB)
संग्रहित