निविदा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा सामान्य रुग्णालय उस्मानाबाद व अंतर्गत संस्थाकरिता लागणाऱ्या उपकरणे (equipment) खरेदी दोन लिफाफामध्ये ई-निविदा मागविण्यात येत आहे.

जिल्हा सामान्य रुग्णालय उस्मानाबाद व अंतर्गत संस्थाकरिता लागणाऱ्या उपकरणे (equipment) खरेदी दोन लिफाफामध्ये ई-निविदा मागविण्यात येत आहे.

22/01/2019 28/01/2019 डाउनलोड (508 KB)
इतर निविदा साठी https://mahatenders.gov.in या संकेत स्थळाला भेट द्या.

https://mahatenders.gov.in

12/03/2018 06/10/2020
संग्रहित