निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जि. प. (बां.) विभागाकडून काम वाटप समिती मार्फत लॉटरी पद्धतीने कामांचे वाटप करण्यात येत आहे. सन २०१९-२०

जि. प. (बां.) विभागाकडून काम वाटप समिती मार्फत लॉटरी पद्धतीने कामांचे वाटप करण्यात येत आहे. सन २०१९-२०

19/07/2019 23/07/2019 डाउनलोड (2 MB)
आमच गाव आमचा विकास अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास आराखडे तयार करणे साठी प्रशिक्षण कार्यशाळे करिता दरपत्रक बाबत

आमच गाव आमचा विकास अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास आराखडे तयार करणे साठी प्रशिक्षण कार्यशाळे करिता दरपत्रक बाबत

16/07/2019 23/07/2019 डाउनलोड (1 MB)
इतर निविदा साठी https://mahatenders.gov.in या संकेत स्थळाला भेट द्या.

https://mahatenders.gov.in

12/03/2018 06/10/2020
संग्रहित