निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य कार्यक्रम साहित्य सामुग्री खरेदी करिता दर पत्रक मागविणे बाबत

राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य कार्यक्रम साहित्य सामुग्री खरेदी करिता दर पत्रक मागविणे बाबत

19/09/2019 25/09/2019 पहा (2 MB)
खासगी टँकरद्वारे जिल्ह्यात संभाव्य पाणी टंचाईग्रस्त ग्रामीण/ नागरी भागात गरजेनुसार पिण्याचे पाणी पुरवठा करणेबाबत

खासगी टँकरद्वारे जिल्ह्यात संभाव्य पाणी टंचाईग्रस्त ग्रामीण/ नागरी भागात गरजेनुसार पिण्याचे पाणी पुरवठा करणेबाबत.

31/08/2019 21/09/2019 पहा (6 MB)
इतर निविदा साठी https://mahatenders.gov.in या संकेत स्थळाला भेट द्या.

https://mahatenders.gov.in

12/03/2018 06/10/2020
संग्रहित