Close

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय धाराशिव यांच्याकरिता टॅंकर मॉनीटरिंग अॅप विकसित करणे

जिल्हाधिकारी कार्यालय धाराशिव यांच्याकरिता टॅंकर मॉनीटरिंग अॅप विकसित करणे

20/02/2024 27/02/2024 पहा (1 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान / राष्ट्रीय अंधत्‍व नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत ४०+ रुग्णांकरिता जवळचे व लांबचे नंबर चे चष्मा मोफत वाटप बाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान / राष्ट्रीय अंधत्‍व नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत ४०+ रुग्णांकरिता जवळचे व लांबचे नंबर चे चष्मा मोफत वाटप बाबत

16/02/2024 23/02/2024 पहा (572 KB)
जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी धाराशिव कार्यालयामार्फत 2023- 24 करिता मनुष्यबळ विकास कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांसाठी अभ्यास दौरा आयोजित करण्यासाठी दरपत्रके मागविणे बाबत

जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी धाराशिव कार्यालयामार्फत 2023- 24 करिता मनुष्यबळ विकास कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांसाठी अभ्यास दौरा आयोजित करण्यासाठी दरपत्रके मागविणे बाबत

13/02/2024 20/02/2024 पहा (1 MB)
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय धाराशिव यांचे कार्यालय परिसरात ११ महिन्यासाठी उपहारगृह सेवा देण्यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय धाराशिव यांचे कार्यालय परिसरात ११ महिन्यासाठी उपहारगृह सेवा देण्यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

12/02/2024 26/02/2024 पहा (6 MB)
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय धाराशिव परिसरात एम.बी.बी. एस. विद्यार्थी यांच्याकरिता ११ महिन्यासाठी मेस सुविधा चालविण्यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय धाराशिव परिसरात एम.बी.बी. एस. विद्यार्थी यांच्याकरिता ११ महिन्यासाठी मेस सुविधा चालविण्यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

12/02/2024 26/02/2024 पहा (6 MB)
संग्रहित