Close

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कृषी अवजारे व मशिन व शेड बांधकाम करावयाचे दरपत्रक मागविण्याबाबत

कृषी अवजारे व मशिन व शेड बांधकाम करावयाचे दरपत्रक मागविण्याबाबत

26/10/2020 06/11/2020 पहा (772 KB)
पिवळ्या रंगाच्या रेखा आखण्या करिता शैक्षणिक संस्थेमध्ये दरपत्रक मागणी करणे बाबत.

पिवळ्या रंगाच्या रेखा आखण्या करिता शैक्षणिक संस्थेमध्ये दरपत्रक मागणी करणे बाबत.

20/10/2020 26/10/2020 पहा (475 KB)
कृषी अवजारे व मशीन व शेड बांधकाम करावयाचे दरपत्रक मागविन्याबाबत.

कृषी अवजारे व मशीन व शेड बांधकाम करावयाचे दरपत्रक मागविन्याबाबत.

16/10/2020 27/10/2020 पहा (649 KB)
संग्रहित