Close

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय उस्मानाबाद येथे नेत्र विभागासाठी औषधे व साधनसामुग्रीची खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मगाविणेबाबत

जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय उस्मानाबाद येथे नेत्र विभागासाठी औषधे व साधनसामुग्रीची खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मगाविणेबाबत

15/09/2023 23/09/2023 पहा (1 MB)
शुद्धिपत्रक-उस्मानाबाद जिल्ह्यातील विविध प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील भंगार साहित्य व उपकरणांचा लिलाव

शुद्धिपत्रक-उस्मानाबाद जिल्ह्यातील विविध प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील भंगार साहित्य व उपकरणांचा लिलाव

15/09/2023 27/09/2023 पहा (238 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद येथील निरुपयोगी दुरुस्ती न होण्याजोग्या शासकीय भांडार वस्तू , यंत्र सामुग्री ई. साहित्यांचा जाहीर लिलाव स्थगीत करणे बाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद येथील निरुपयोगी दुरुस्ती न होण्याजोग्या शासकीय भांडार वस्तू , यंत्र सामुग्री ई. साहित्यांचा जाहीर लिलाव स्थगीत करणे बाबत

14/09/2023 21/09/2023 पहा (313 KB)
RCH कार्यक्रमांतर्गत स्थानिक पातळीवर एच. आय. व्ही किट ची खरेदी करणे बाबत

RCH कार्यक्रमांतर्गत स्थानिक पातळीवर एच. आय. व्ही किट ची खरेदी करणे बाबत

12/09/2023 22/09/2023 पहा (1 MB)
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील विविध प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील भंगार साहित्य व उपकरणांचा लिलाव

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील विविध प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील भंगार साहित्य व उपकरणांचा लिलाव

13/09/2023 22/09/2023 पहा (3 MB)
संग्रहित