Close

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मोबाईल मेडिकल युनिट करिता रोजंदारी तत्वावर कर्मचारी नियुक्ती अंतिम गुणवत्ता यादी, निवड यादी, व समुपदेशन

मोबाईल मेडिकल युनिट करिता रोजंदारी तत्वावर कर्मचारी नियुक्ती अंतिम गुणवत्ता यादी, निवड यादी, व समुपदेशन

22/02/2024 23/02/2024 पहा (6 MB)
धाराशिव जिल्हातील परांडा तालुक्यासाठी आकांक्षीत तालुका फेलो या पदासाठीची निवड आणि प्रतिक्षा सुची

धाराशिव जिल्हातील परांडा तालुक्यासाठी आकांक्षीत तालुका फेलो या पदासाठीची निवड आणि प्रतिक्षा सुची

22/02/2024 29/02/2024 पहा (250 KB)
जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा भरती सन-2023- निकाल पशुधन पर्यवेक्षक

जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा भरती सन-2023- निकाल पशुधन पर्यवेक्षक

17/02/2024 29/02/2024 पहा (127 KB)
जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा भरती सन-2023- निकाल यांत्रिकी

जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा भरती सन-2023- निकाल यांत्रिकी

15/02/2024 29/02/2024 पहा (82 KB)
जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा भरती सन-2023- निकाल कनिष्ट लेखाधिकारी

जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा भरती सन-2023- निकाल कनिष्ट लेखाधिकारी

15/02/2024 29/02/2024 पहा (85 KB)
जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा भरती सन-2023- निकाल कनिष्ट आरेखक

जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा भरती सन-2023- निकाल कनिष्ट आरेखक

15/02/2024 29/02/2024 पहा (93 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पद भरती 2023 -24 जाहिरात दि. 04 /10/ 2023 अंतिम पात्र अपात्र यादी, गुणवत्ता यादी, मूळ कागदपत्र तपासणी व समुपदेशन प्रक्रिया बाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पद भरती 2023 -24 जाहिरात दि. 04 /10/ 2023 अंतिम पात्र अपात्र यादी, गुणवत्ता यादी, मूळ कागदपत्र तपासणी व समुपदेशन प्रक्रिया बाबत

14/02/2024 22/02/2024 पहा (6 MB)
जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा भरती सन-2023-निकाल लघुलेखक निम्न श्रेणी

जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा भरती सन-2023-निकाल लघुलेखक निम्न श्रेणी

13/02/2024 29/02/2024 पहा (77 KB)
जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा भरती सन-2023-निकाल तारतंत्री

जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा भरती सन-2023-निकाल तारतंत्री

13/02/2024 29/02/2024 पहा (81 KB)
जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा भरती सन-2023-निकाल कनिष्ठ सहायक(लेखा)

जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा भरती सन-2023-निकाल कनिष्ठ सहायक(लेखा)

13/02/2024 29/02/2024 पहा (91 KB)
संग्रहित