भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
तलाठी भरती प्रक्रिया-2019 च्या अनुषंगाने तात्पुरती यादी उस्मानाबाद जिल्हा

तलाठी भरती प्रक्रिया-2019 च्या अनुषंगाने तात्पुरती यादी उस्मानाबाद जिल्हा

21/09/2019 10/10/2019 पहा (961 KB)
रा. आ. अ जि. प. उस्मानाबाद अंतर्गत दि १७/०९/२०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या विविध वैद्यकीय अधिकारी (कंत्राटी) मुलाखती द्वारे निवड झालेल्या व प्रतीक्षा यादी 19/09/2019 23/09/2019 पहा (1 MB)
संग्रहित