Close

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद उस्मानाबाद अंतर्गत एल . एच . व्ही या पदाची निवड व प्रतीक्षा यादी बाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद उस्मानाबाद अंतर्गत एल . एच . व्ही या पदाची निवड व प्रतीक्षा यादी बाबत

22/07/2021 29/07/2021 पहा (70 KB)
एआरटी केंद्र ग्रामीण रूग्णालय सास्तूर (स्पर्श) येथे समुदाय देखभाल समन्वयक 01 पद भरणेबाबत

एआरटी केंद्र ग्रामीण रूग्णालय सास्तूर (स्पर्श) येथे समुदाय देखभाल समन्वयक 01 पद भरणेबाबत

20/07/2021 05/08/2021 पहा (552 KB)
तलाठी भरती प्रक्रिया -२०१९ सुधारित अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी.

तलाठी भरती प्रक्रिया -२०१९ सुधारित अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी.

06/07/2021 31/08/2021 पहा (1 MB)
संग्रहित