भरती

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा आरोग्य सोसायटी रा.आ.अ. उस्मानाबाद मार्फत कंत्राटी पद्धतीने बी.ए.एम.एस अहर्ताधारक उमेदवारांकडून कम्युनीटी हेल्थ प्रोव्हायडर या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहे.

जिल्हा आरोग्य सोसायटी रा.आ.अ. उस्मानाबाद मार्फत कंत्राटी पद्धतीने बी.ए.एम.एस अहर्ताधारक उमेदवारांकडून कम्युनीटी हेल्थ प्रोव्हायडर या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहे.

13/02/2019 23/02/2019 डाउनलोड (4 MB)
संग्रहित