भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील हेल्थ वेलनेस सेंटर करीता  कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरच्या पदांसाठी अर्ज सादर करणे बाबत

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील हेल्थ वेलनेस सेंटर करीता  कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरच्या पदांसाठी अर्ज सादर करणे बाबत

21/06/2019 01/07/2019 डाउनलोड (4 MB)
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षातंर्गत जिल्हास्तरीय सनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ व तालुकास्तरीय गट समन्वयक आणि समुह समन्वयक यांची अंतिम पात्र/ अपात्र यादी

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षातंर्गत जिल्हास्तरीय सनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ व तालुकास्तरीय गट समन्वयक आणि समुह समन्वयक यांची अंतिम पात्र/ अपात्र यादी

21/06/2019 30/06/2019 डाउनलोड (1 MB)
संग्रहित