Close

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष , जिल्हा परिषद उस्मानाबाद पदभरती दि. ०२/१२/२०१९ अर्ज सादर केलेल्या अंतिम पात्र उमेदवाराची लेखी परीक्षा वेळा पत्रक (लेखी परीक्षा दि. २५/०२/२०२० व दि. २८/०२/२०२०)

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष , जिल्हा परिषद उस्मानाबाद पदभरती दि. ०२/१२/२०१९ अर्ज सादर केलेल्या अंतिम पात्र उमेदवाराची लेखी परीक्षा वेळा पत्रक (लेखी परीक्षा दि. २५/०२/२०२० व दि. २८/०२/२०२०)

14/02/2020 24/02/2020 पहा (752 KB)
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना सन २०१९- २० अंतर्गत बहुवार्षिक चारा पिकाची लागवड आणि उत्पादन करून मुरघास तयार करणे या योजनेतील निवडलेल्या लाभार्थीची यादी

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना सन २०१९- २० अंतर्गत बहुवार्षिक चारा पिकाची लागवड आणि उत्पादन करून मुरघास तयार करणे या योजनेतील निवडलेल्या लाभार्थीची यादी

28/01/2020 31/03/2020 पहा (452 KB)
तलाठी भरती प्रक्रिया २०१९ अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी – जिल्हा उस्मानाबाद

तलाठी भरती प्रक्रिया २०१९ अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी – जिल्हा उस्मानाबाद

21/01/2020 29/02/2020 पहा (2 MB)
संग्रहित