Close

भूमी अभिलेख

राष्ट्रीय भूलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP)

या प्रकल्पा अंतर्गत, संपूर्ण फेरफार कार्य प्रवाह आता संगणकीकृत आहे. रजिस्ट्रेशन कार्यालय ची माहिती तहसील कार्यालयात घेण्यात येते आणि फेरफार कक्षाला हस्तांतरित केली जाते, जिथे फेरफार नोंदणी संबंधित डिजिटली स्वाक्षरीची सूचना तयार केली जाते आणि मूळ रजिस्ट्रेशन कार्यालयात परत पाठविली जाते. रजिस्ट्रेशन कार्यालये नोटीसमध्ये काम करते आणि ती तहसील कार्यालयाकडे पाठवतात, गाव लेखापाल नोंदणीच्या तपशीलासह.

नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर फेरफार प्रक्रिया त्वरित सुरू होईल. नोटिसची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर मर्क्युशन एंट्री सर्कल ऑफिसरकडून प्रमाणित केली जाते आणि आरओआर अद्ययावत आहे. ह्यामुळे तलाठीने त्याला नोटीस बजावण्याकरिता सामान्य नागरिकांना मुक्त केले आहे, गावात जाऊन फेरफार नोंद आणि त्याच्या आरओआर अद्ययावत करून घेण्यासाठी या प्रकल्पा अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नॉन-नोंदणीकृत सर्व कागदपत्रांचा समावेश आहे.

ई-फेरफार – https://mahaferfar.enlightcloud.com

डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ – https://mahabhulekh.maharashtra.gov.in (  ध्वनिचित्रफीत)

जीसीसी क्लाउड सेटअप (पिडीफ, 770 केबी) 

 

स्थान : भूमी अभिलेख कार्यालय , उस्मानाबाद | शहर : उस्मानाबाद | पिन कोड : ४१३५०१
दूरध्वनी : | ईमेल :