Close

तांत्रिक शनिवार

अ.क्र. विषय पीडीफ/पिपिटी
1 महा ऑफिस-अॅपलीकेशन पोर्टल डाऊनलोड(पीडीएफ,२८६१केबी)
2 ई-पिडीस,एनसॅप अॅपलीकेशन पोर्टल डाऊनलोड(पीडीएफ,२५९९केबी)
3 मनरेगा अॅपलीकेशन पोर्टल डाऊनलोड(पीडीएफ,१६४७केबी)
4 गव्हर्नमेंट ई- वापराबाबत डाऊनलोड(पीडीएफ,२७६६केबी)
5 युनिकोड अॅपलीकेशन डाऊनलोड(पीडीएफ,१०१९केबी)
6 नेटवर्क वापराबाबत डाऊनलोड(पीडीएफ,५०००केबी)
7 महा-डीबीटी अॅपलीकेशन डाऊनलोड(पीडीएफ,५०००केबी)
8 तांत्रिक शनिवार संकल्पना डाऊनलोड(पीडीएफ,२५४०केबी)
9
मागील तांत्रिक शनिवार पुनरावृत्ती
डाऊनलोड(पीडीएफ,१६२७केबी)
10 तांत्रिक शनिवार टेस्ट पेपर सेट (अ आणि ब) डाऊनलोड(पीडीएफ,२१३केबी)
11 डीजीटल सिग्नेचर डाऊनलोड(पीडीएफ,१७४९केबी)
12 कॅम सकॅनर आणि मोबाईल प्रिंटींग डाऊनलोड(पीडीएफ,१३४६केबी)
13 फाईल शेयरींग डाऊनलोड(पीडीएफ,१११४केबी)
14 डीजीटल साईनिंग  आॅन लेटर डाऊनलोड(पीडीएफ,१८२८केबी)
15 पिडीफ कनव्हरजन,मर्ज, स्प्लीट डाऊनलोड(पीडीएफ,२६२३केबी)
16 रिमोट डेस्कटॉप कनेकशन डाऊनलोड(पीडीएफ,२०३७केबी)
17 सिएससी सर्व्हीसेस डाऊनलोड(पीडीएफ,३२९१केबी)
18 ऑनलाईन आरटीय डाऊनलोड(पीडीएफ,८०५केबी)
19 रिमोट डेस्कटॉप डाऊनलोड(पीडीएफ,२०३७केबी)
20 ई- निविदा डाऊनलोड(पीडीएफ,८९५केबी)
21 डीजीटल लॉकर डाऊनलोड(पीडीएफ,९७३केबी)
22 पिपिटी सादरीकरण डाऊनलोड(पीडीएफ,१५७१केबी)
23 डिजीटल बँकिंग मेथडस डाऊनलोड(पीडीएफ,२२६२केबी)
24 आधार बेसड बायोमॉट्रीक वापराबाबत डाऊनलोड(पीडीएफ,७०१९केबी)
25 ई- डीस्ट्रीक्ट आणि आरटीएस डाऊनलोड(पीडीएफ,६१००केबी)
26 पासवर्ड अवेरनेस व्हीडीओ डाऊनलोड