Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
तात्पुरती पात्र/अपात्र यादी रा. आ. अभियान भरती जाहिरात

तात्पुरती पात्र/अपात्र यादी रा. आ. अभियान भरती जाहिरात

06/02/2024 09/02/2024 पहा (1 MB)
तलाठी पदभरती २०२२ अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांना स्क्रीनिंगसाठी व मुळ कागदपत्र तपासणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत

तलाठी पदभरती २०२२ अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांना स्क्रीनिंगसाठी व मुळ कागदपत्र तपासणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत

31/01/2024 09/02/2024 पहा (2 MB)
मोबाईल मेडीकल युनिट अंतर्गत विविध पदाचा थेट निवड प्रक्रियेची जाहिरात रा. आ. अ. जि. प. धाराशिव

मोबाईल मेडीकल युनिट अंतर्गत विविध पदाचा थेट निवड प्रक्रियेची जाहिरात रा. आ. अ. जि. प. धाराशिव

24/01/2024 01/02/2024 पहा (3 MB)
MJMSKY योजना अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना. वगळलेले व होल्ड वर ठेवण्यात आलेल्या शेतकरयांची यादी

MJMSKY योजना अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना. वगळलेले होल्ड वर ठेवण्यात आलेल्या शेतकरयांची यादी

29/11/2023 29/01/2024 पहा (5 MB)
जून 2022 ते ऑक्‍टोबर 2022 पर्यंत सतत पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी

जून 2022 ते ऑक्‍टोबर 2022 पर्यंत सतत पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी

27/01/2023 27/01/2024 पहा (9 MB)
तालुका तुळजापूर:- माहे जुन ते ऑगस्ट २०२२ मधील सततच्या पावसामुळे व अतिवृष्टीमुळे आणि पूरपरिस्थितीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप(शेतकऱ्यांची यादी)

तालुका तुळजापूर:- माहे जुन ते ऑगस्ट २०२२ मधील सततच्या पावसामुळे व अतिवृष्टीमुळे आणि पूरपरिस्थितीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप(शेतकऱ्यांची यादी)

03/01/2023 03/01/2024 पहा (1 MB)
तालुका तुळजापूर:- माहे जुन ते ऑगस्ट २०२२ मधील सततच्या (निकषाबाहेरील) पावसामुळे व अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप(शेतकऱ्यांची यादी)

तालुका तुळजापूर:- माहे जुन ते ऑगस्ट २०२२ मधील सततच्या (निकषाबाहेरील) पावसामुळे व अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप(शेतकऱ्यांची यादी)

03/01/2023 03/01/2024 पहा (10 MB)
तालुका लोहारा:- माहे जुन ते ऑक्टोबर २०२२ मधील सततच्या पावसामुळे व अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप(शेतकऱ्यांची यादी)

तालुका लोहारा:- माहे जुन ते ऑक्टोबर २०२२ मधील सततच्या पावसामुळे व अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप(शेतकऱ्यांची यादी)

26/12/2022 31/12/2023 पहा (4 MB)
उस्मानाबाद जिल्हा महसूल आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गातील कार्यरत दिव्यांग कर्मचारी यांची दि. ०१.०१. २०२३ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम जेष्ठता यादी / सूची

उस्मानाबाद जिल्हा महसूल आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गातील कार्यरत दिव्यांग कर्मचारी यांची दि. ०१.०१. २०२३ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम जेष्ठता यादी / सूची

20/07/2023 31/12/2023 पहा (2 MB)
गरोदर मातांची मोफत सोनोग्राफी करण्यासठी दरपत्रक मागविणे बाबत- महिला रुग्णालय धाराशिव

गरोदर मातांची मोफत सोनोग्राफी करण्यासठी दरपत्रक मागविणे बाबत- महिला रुग्णालय धाराशिव

20/12/2023 28/12/2023 पहा (1 MB)