Close

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा क्षयरोग केंद्र धाराशिव मार्फत जिल्ह्यात राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण अंतर्गत एक्सरे आउटसोर्सिंग या स्कीम अंतर्गत खाजगी डॉकटर्स / एनजीओ यांच्या मार्फत राबविण्याकरिता दराचे अंदाजपत्रक मागवत आहोत.

जिल्हा क्षयरोग केंद्र धाराशिव मार्फत जिल्ह्यात राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण अंतर्गत एक्सरे आउटसोर्सिंग या स्कीम अंतर्गत खाजगी डॉकटर्स / एनजीओ यांच्या मार्फत राबविण्याकरिता दराचे अंदाजपत्रक मागवत आहोत.

25/10/2023 10/11/2023 पहा (1 MB)
धाराशिव जिल्ह्यातील ताडी दुकानांना मंजुरी देण्यासाठी ई-निविदा आणि लिलाव प्रक्रियेसाठी मुदतवाढ

धाराशिव जिल्ह्यातील ताडी दुकानांना मंजुरी देण्यासाठी ई-निविदा आणि लिलाव प्रक्रियेसाठी मुदतवाढ

31/10/2023 07/11/2023 पहा (448 KB)
धाराशिव जिल्ह्यातील ताडी दुकानांची ई-लिलाव – ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे मंजुरी सन २०२३-२४

धाराशिव जिल्ह्यातील ताडी दुकानांची ई-लिलाव – ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे मंजुरी सन २०२३-२४

17/10/2023 30/10/2023 पहा (2 MB)
कार्यालयीन संगणक , प्रिंटर देखभाल / दुरुस्ती करिता दरपत्रक सूचना

कार्यालयीन संगणक , प्रिंटर देखभाल / दुरुस्ती करिता दरपत्रक सूचना

18/10/2023 25/10/2023 पहा (2 MB)
दरपत्रके मागणी करणे – वॉकी टॉकी खरेदी (भाडेतत्वावर घेणे )

दरपत्रके मागणी करणे – वॉकी टॉकी खरेदी (भाडेतत्वावर घेणे )

10/10/2023 16/10/2023 पहा (826 KB)
CCTV व स्क्रीन लावण्यासाठी भाडेतत्वावर – दरपत्रके मागणी करणे बाबत

CCTV व स्क्रीन लावण्यासाठी भाडेतत्वावर – दरपत्रके मागणी करणे बाबत

10/10/2023 16/10/2023 पहा (901 KB)
स्टेशनरी खरेदी साठी – दरपत्रके मागणी करणे बाबत

स्टेशनरी खरेदी साठी – दरपत्रके मागणी करणे बाबत

10/10/2023 16/10/2023 पहा (904 KB)
औषधी पाऊच खरेदी साठी दरपत्रके मागणी करणे बाबत

औषधी पाऊच खरेदी साठी दरपत्रके मागणी करणे बाबत

10/10/2023 16/10/2023 पहा (878 KB)
डायलीसीस विभागासाठी औषधे व साधनसामुग्रीची खरेदी करण्यसाठी दरपत्रके मागविणे.

डायलीसीस विभागासाठी औषधे व साधनसामुग्रीची खरेदी करण्यसाठी दरपत्रके मागविणे.

04/10/2023 11/10/2023 पहा (5 MB)
शुद्धिपत्रक-उस्मानाबाद जिल्ह्यातील विविध प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील भंगार साहित्य व उपकरणांचा लिलाव

शुद्धिपत्रक-उस्मानाबाद जिल्ह्यातील विविध प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील भंगार साहित्य व उपकरणांचा लिलाव

15/09/2023 27/09/2023 पहा (238 KB)