Close

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
महाराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सोसायटी पॅनलवर दैनंदिन मानधन तत्वावर साधन व्यक्ती यांची नियुक्ती करणे बाबत पात्र उमेदवारांची यादी व मुलाखत दिनांक

महाराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सोसायटी पॅनलवर दैनंदिन मानधन तत्वावर साधन व्यक्ती यांची नियुक्ती करणे बाबत पात्र उमेदवारांची यादी व मुलाखत दिनांक

01/11/2023 07/11/2023 पहा (3 MB)
एमबीबीएस पदवी / पदव्यूत्तर अहर्ताधारक बीएएमएस उमेदवाराकरिता कंत्राटी पदाकरिता थेट मुलाखत दि. ०७/११/२०२३

एमबीबीएस पदवी / पदव्यूत्तर अहर्ताधारक बीएएमएस उमेदवाराकरिता कंत्राटी पदाकरिता थेट मुलाखत दि. ०७/११/२०२३

06/11/2023 07/11/2023 पहा (320 KB)
वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस या पदाची थेट मुलाखत रा.आ.अ. जि.प. धाराशिव

वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस या पदाची थेट मुलाखत रा.आ.अ. जि.प. धाराशिव

18/10/2023 25/10/2023 पहा (2 MB)
एमबीबीएस पदवी / पदव्यूत्तर अहर्ताधारक बीएएमएस उमेदवाराकरिता कंत्राटी पदाकरिता थेट मुलाखत दि. १७/१०/२०२३

एमबीबीएस पदवी / पदव्यूत्तर अहर्ताधारक बीएएमएस उमेदवाराकरिता कंत्राटी पदाकरिता थेट मुलाखत दि. १७/१०/२०२३

16/10/2023 17/10/2023 पहा (428 KB)
पात्र उमेदवारांची यादी

पात्र उमेदवारांची यादी

13/10/2023 16/10/2023 पहा (660 KB)
ब्लॉक पब्लिक हेल्थ युनिट करिता पदभरती एनटॉमॉलॉजीस्ट, पब्लिक हेल्थ स्पेशालीस्ट ,लॅब टेकनीशीअन

ब्लॉक पब्लिक हेल्थ युनिट करिता पदभरती एनटॉमॉलॉजीस्ट, पब्लिक हेल्थ स्पेशालीस्ट ,लॅब टेकनीशीअन

04/10/2023 13/10/2023 पहा (3 MB)
विशेषतज्ञ यांचे पॅनेल तयार करणे करिता शहरी आरोग्य वर्धिनी केंद्र धाराशिव येथे पॉलीक्लीनीक स्थापित करणे

विशेषतज्ञ यांचे पॅनेल तयार करणे करिता शहरी आरोग्य वर्धिनी केंद्र धाराशिव येथे पॉलीक्लीनीक स्थापित करणे

06/10/2023 13/10/2023 पहा (2 MB)
योगशिक्षक पदासाठी थेट मुलाखत

योगशिक्षक पदासाठी थेट मुलाखत

10/10/2023 12/10/2023 पहा (1,006 KB)
एकात्मिक शेती विकास प्रभाग जाहिरात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान

एकात्मिक शेती विकास प्रभाग जाहिरात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान

21/09/2023 28/09/2023 पहा (2 MB)
विशेषतज्ञ यांचे पॅनेल तयार करणे करिता शहरी आरोग्य वर्धिनी केंद्र उस्मानाबाद येथे पॉलीक्लीनीक स्थापित करणे

विशेषतज्ञ यांचे पॅनेल तयार करणे करिता शहरी आरोग्य वर्धिनी केंद्र उस्मानाबाद येथे पॉलीक्लीनीक स्थापित करणे

13/09/2023 20/09/2023 पहा (2 MB)