भरती

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
शुद्धीपत्रक – जिल्हा परिषद उस्मानाबाद अंतर्गत गट – क संवर्गातील रिक्त पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करणे बाबत सन २०१९

शुद्धीपत्रक – जिल्हा परिषद उस्मानाबाद अंतर्गत गट – क संवर्गातील रिक्त पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करणे बाबत सन २०१९

17/04/2019 23/04/2019 डाउनलोड (874 KB)
जि . प. अंतर्गत वर्ग -३ पदभरती संदर्भात ऑनलाईन पद्धतीने अर्जाची रक्कम (फी ) भरण्याबाबत जाहीर आव्हान

जि . प. अंतर्गत वर्ग -३ पदभरती संदर्भात ऑनलाईन पद्धतीने अर्जाची रक्कम (फी ) भरण्याबाबत जाहीर आव्हान

20/04/2019 23/04/2019 डाउनलोड (3 MB)
जिल्हा परिषद उस्मानाबाद अंतर्गत गट – क संवर्गातील रिक्त पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करणे बाबत सन २०१९ 

जिल्हा परिषद उस्मानाबाद अंतर्गत गट – क संवर्गातील रिक्त पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करणे बाबत सन २०१९

07/03/2019 17/04/2019 डाउनलोड (1 MB)
तलाठी पदभरती जाहिरात जिल्हा उस्मानाबाद-२०१९

तलाठी पदभरती जाहिरात जिल्हा उस्मानाबाद-२०१९

28/02/2019 31/03/2019 डाउनलोड (235 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , जिल्हा परिषद उस्मानाबाद अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांची पदभरती 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , जिल्हा परिषद उस्मानाबाद अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांची पदभरती

07/03/2019 16/03/2019 डाउनलोड (8 MB)
कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी वर्ग -2 उस्मानाबाद जिल्हा थेट मुलाखतीद्वारे पदभरती

कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी वर्ग -2 उस्मानाबाद जिल्हा थेट मुलाखतीद्वारे पदभरती

07/03/2019 11/03/2019 डाउनलोड (3 MB)
कंत्राठी वैद्यकीय अधिकारी वर्ग -२ उस्मानाबाद जिल्हा थेट मुलाखतीद्वारे पदभरती

कंत्राठी वैद्यकीय अधिकारी वर्ग -२ उस्मानाबाद जिल्हा थेट मुलाखतीद्वारे पदभरती

06/03/2019 08/03/2019 डाउनलोड (2 MB)
उस्मानाबाद  जिल्ह्यातील आरोग्यवर्धिनी  केंद्रात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) पदाची पदभरती प्रक्रिया रद्द करणे बाबत.

उस्मानाबाद  जिल्ह्यातील आरोग्यवर्धिनी  केंद्रात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) पदाची पदभरती प्रक्रिया रद्द करणे बाबत.

02/03/2019 08/03/2019 डाउनलोड (3 MB)
उस्मानाबाद जिल्हातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत रुद्राणी इन्फोटेक लि. मार्फत कंत्राटी पदभरती

उस्मानाबाद जिल्हातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत रुद्राणी इन्फोटेक लि. मार्फत कंत्राटी पदभरती

26/02/2019 02/03/2019 डाउनलोड (861 KB)
रा.आ.अ. जि . प . उस्मानाबाद मार्फत कंत्राटी पद्धतीने बी.ए.एम.एस/ बी. यु . एम . एस अहर्ताधारक उमेदवारांकडून कंत्राटी पद्धतीवर  कम्युनीटी हेल्थ प्रोव्हायडर या या पदाची पदभरती करणे करीता अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

रा.आ.अ. जि . प . उस्मानाबाद मार्फत कंत्राटी पद्धतीने बी.ए.एम.एस/ बी. यु . एम . एस अहर्ताधारक उमेदवारांकडून कंत्राटी पद्धतीवर  कम्युनीटी हेल्थ प्रोव्हायडर या या पदाची पदभरती करणे करीता अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

22/02/2019 28/02/2019 डाउनलोड (5 MB)