Close

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मोबाईल मेडिकल युनिट धाराशिव अंतर्गत आक्षेप / हरकती सादर करणेसाठी सुचना

मोबाईल मेडिकल युनिट धाराशिव अंतर्गत आक्षेप / हरकती सादर करणेसाठी सुचना

01/02/2024 02/02/2024 पहा (3 MB)
मोबाईल मेडीकल युनिट अंतर्गत विविध पदाचा थेट निवड प्रक्रियेची जाहिरात रा. आ. अ. जि. प. धाराशिव

मोबाईल मेडीकल युनिट अंतर्गत विविध पदाचा थेट निवड प्रक्रियेची जाहिरात रा. आ. अ. जि. प. धाराशिव

24/01/2024 01/02/2024 पहा (3 MB)
विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता पदभरती २०२३-२४ – दिनांक 12/01/2024 रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेत उमेदवारांनी प्राप्त केलेल्या गुणांची यादी.

विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता पदभरती २०२३-२४ – दिनांक 12/01/2024 रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेत उमेदवारांनी प्राप्त केलेल्या गुणांची यादी.

12/01/2024 31/01/2024 पहा (610 KB)
अर्धवेळ स्त्री परिचर रिक्त पदे भरणेबाबत जाहिरात

अर्धवेळ स्त्री परिचर रिक्त पदे भरणेबाबत जाहिरात

19/01/2024 31/01/2024 पहा (336 KB)
आकांक्षित तालुका कार्यक्रमांतर्गत ” आकांक्षित तालुका फेलो” निवडीची जाहिरात

आकांक्षित तालुका कार्यक्रमांतर्गत ” आकांक्षित तालुका फेलो” निवडीची जाहिरात

24/01/2024 31/01/2024 पहा (454 KB)
एम. बी.बी.एस. पदवी/ पदव्युत्तर अहर्ताधारक बी.ए. एम.एस. उमेदवाराकरिता कंत्राटी (वै. अ) पदाकरिता थेट मुलाखत १९/०१/२०२४

एम. बी.बी.एस. पदवी/ पदव्युत्तर अहर्ताधारक बी.ए. एम.एस. उमेदवाराकरिता कंत्राटी (वै. अ) पदाकरिता थेट मुलाखत १९/०१/२०२४

16/01/2024 19/01/2024 पहा (394 KB)
विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता पदभरती २०२३-२४ – दिनांक 12/01/2024 रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेची पार्ट-अ नमुना उत्तरपत्रिका

विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता पदभरती २०२३-२४ – दिनांक 12/01/2024 रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेची पार्ट-अ नमुना उत्तरपत्रिका

12/01/2024 17/01/2024 पहा (205 KB)
विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता पदभरती २०२३-२४ शैक्षणिक अहर्ता गुणदान पद्धती

विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता पदभरती २०२३-२४ शैक्षणिक अहर्ता गुणदान पद्धती

12/01/2024 13/01/2024 पहा (240 KB)
विशेष सहायक अभियोक्ता पदभरती २०२३-२४ चाळणी पात्रता लेखी परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी व बैठक क्रमांक

विशेष सहायक अभियोक्ता पदभरती २०२३-२४ चाळणी पात्रता लेखी परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी व बैठक क्रमांक

05/01/2024 12/01/2024 पहा (2 MB)
आरोग्यवर्धिनी कार्यक्रम अंतर्गत योग प्रशिक्षण यांची निवड यादी.

आरोग्यवर्धिनी कार्यक्रम अंतर्गत योग प्रशिक्षण यांची निवड यादी.

04/01/2024 10/01/2024 पहा (360 KB)