Close

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
N.H.M अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांच्या भरतीसाठी परिपत्रक प्रसिद्ध करण्याबाबत. सन २०२२-२३ नुसार उस्मानाबाद
N.H.M अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांच्या भरतीसाठी परिपत्रक प्रसिद्ध करण्याबाबत. सन २०२२-२३ नुसार उस्मानाबाद
09/11/2022 18/11/2022 पहा (425 KB)
MBBS आणि PG अहर्ताधारक उमेदवाराकरीता कंत्राटी पदाकरिता थेट मुलाखत दि. १५/११/२०२२
MBBS आणि PG अहर्ताधारक उमेदवाराकरीता कंत्राटी पदाकरिता थेट मुलाखत दि. १५/११/२०२२
09/11/2022 15/11/2022 पहा (1 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांची भरती Z.P. उस्मानाबाद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांची भरती Z.P. उस्मानाबाद

27/10/2022 09/11/2022 पहा (5 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत योग शिक्षकाच्या वॉक इन मुलाखतीबाबत, जिल्हा परीषद उस्मानाबाद.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत योग शिक्षकाच्या वॉक इन मुलाखतीबाबत, जिल्हा परीषद उस्मानाबाद.

29/09/2022 11/10/2022 पहा (1 MB)
24 मे 2022 रोजी मुलाखतीला जाण्यासाठी उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी आणि पीजी उमेदवार

24 मे 2022 रोजी मुलाखतीला जाण्यासाठी उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी आणि पीजी उमेदवार

02/09/2022 08/09/2022 पहा (2 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदभरती करीता दिनांक 23/08/2022 ते 25/08/2022 रोजी मुळ कागदपत्रे तपासणी करीता गैरहजर उमेदवारांकरीता दिनांक. 29/08/2022 व 30/08/22 रोजी मुळ कागदपत्रे तपासणी आयोजित केलेबाबत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदभरती करीता दिनांक 23/08/2022 ते 25/08/2022 रोजी मुळ कागदपत्रे तपासणी करीता गैरहजर उमेदवारांकरीता दिनांक. 29/08/2022 व 30/08/22 रोजी मुळ कागदपत्रे तपासणी आयोजित केलेबाबत.

26/08/2022 30/08/2022 पहा (403 KB)
15 व्या वित्त आयोग आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांच्या मूळ कागदपत्रांची पडताळणी करणे

15 व्या वित्त आयोग आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांच्या मूळ कागदपत्रांची पडताळणी करणे

17/08/2022 25/08/2022 पहा (1 MB)
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत CLTC (तांत्रिक कक्ष ) स्थापत्य अभियंता कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक करणे

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत CLTC (तांत्रिक कक्ष ) स्थापत्य अभियंता कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक करणे

05/08/2022 12/08/2022 पहा (660 KB)
राष्ट्रीय आरोग्यअभियान जिल्हा परिषद उस्मानाबाद अंतर्गत विविध पदाच्या भरती बाबत जाहिरात.

राष्ट्रीय आरोग्यअभियान जिल्हा परिषद उस्मानाबाद अंतर्गत विविध पदाच्या भरती बाबत जाहिरात.

22/06/2022 30/06/2022 पहा (4 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जि. प. उस्मानाबाद अंतर्गत स्टाफ नर्स संवर्गाच्या विविध पदाकरिता समुपदेशन आयोजित करणे बाबत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जि. प. उस्मानाबाद अंतर्गत स्टाफ नर्स संवर्गाच्या विविध पदाकरिता समुपदेशन आयोजित करणे बाबत.

15/06/2022 16/06/2022 पहा (2 MB)