Close

रुग्णालये

मृतुंजय रुग्णालय – उस्मानाबाद

नेहरू चौक, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र - 413501

दूरध्वनी : 02472-226760

यादव मातृत्व नर्सिंग होम उस्मानाबाद

लातूर रोड, तुळजापूर रोड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र- 413507

दूरध्वनी : 02472-242669

रंजीत स्मृती जिजामाता हॉस्पिटल उमरगा

बस स्टॉप शेजारी, आरोग्य नगर रोड, उमरगा, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र- 413606

दूरध्वनी : 02475-252316

रणखांब अक्सीडंट हॉस्पिटल उमरगा

आरोग्य नगर, उमरगा, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र - 413606

दूरध्वनी : 09422069726

वाळके नर्सिंग होम कळंब

240, कळंब, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र- 413507

दूरध्वनी : 02472-270138

श्रीयश हॉस्पिटल उस्मानाबाद

समर्थ नगर, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र - 413501

दूरध्वनी : 2472-228028

श्रीसाई हॉस्पिटल उस्मानाबाद

तांबरी, जिजाऊ चौक, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र - 413501

दूरध्वनी : 02472-224883

संजीवन हॉस्पिटल उस्मानाबाद

शिवाजी चौक, बस स्टँडच्या बाजूला, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र - 413501

दूरध्वनी : 02472-222610