Close

रुग्णालये

प्रशांत क्लिनिक उमरगा

भारती विद्यालय कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, उमरगा, धाराशिव, महाराष्ट्र- 413606

दूरध्वनी : 02472-250136
Pincode: 413606

मृतुंजय रुग्णालय – धाराशिव

नेहरू चौक, धाराशिव, महाराष्ट्र - 413501

दूरध्वनी : 02472-226760
Pincode: 413501

यादव मातृत्व नर्सिंग होम तुळजापूर

लातूर रोड, तुळजापूर रोड, धाराशिव, महाराष्ट्र- 413601

दूरध्वनी : 02472-242669
Pincode: 413601

रंजीत स्मृती जिजामाता हॉस्पिटल उमरगा

बस स्टॉप शेजारी, आरोग्य नगर रोड, उमरगा, धाराशिव, महाराष्ट्र- 413606

दूरध्वनी : 02475-252316
Pincode: 413606

रणखांब अक्सीडंट हॉस्पिटल उमरगा

आरोग्य नगर, उमरगा, धाराशिव, महाराष्ट्र - 413606

दूरध्वनी : 09422069726
Pincode: 413606

वाळके नर्सिंग होम कळंब

240, कळंब, धाराशिव, महाराष्ट्र- 413507

दूरध्वनी : 02472-270138
Pincode: 413507

श्रीयश हॉस्पिटल धाराशिव

समर्थ नगर, धाराशिव, महाराष्ट्र - 413501

दूरध्वनी : 2472-228028
Pincode: 413501

श्रीसाई हॉस्पिटल धाराशिव

तांबरी, जिजाऊ चौक, धाराशिव, महाराष्ट्र - 413501

दूरध्वनी : 02472-224883
Pincode: 413501

संजीवन हॉस्पिटल धाराशिव

शिवाजी चौक, बस स्टँडच्या बाजूला, धाराशिव, महाराष्ट्र - 413501

दूरध्वनी : 02472-222610
Pincode: 413501