Close

List of Collectors

Sr.No. Collector’s name From Until
1. Shri. M.S. Palnitkar 26.10.1956 03.01.1958
2. Shri. K. L. Save 03.02.1958 20.05.1960
3. Shri. K. A. Gafur 31.05.1960 12.03.1962
4. Shri. H.S. Manvikar 16.04.1962 15.04.1965
5. Shri. M.B. Panse 17.05.1965 29.04.1966
6. Shri. D.K. Jain 30.04.1966 08.05.1966
7. Shri. R.C. Sinha 23.05.1966 28.06.1966
8. Shri. M.B. Panse 29.06.1966 30.06.1968
9. Shri. H. G. Dange 22.07.1968 17.04.1969
10. Shri. K. G. Ayachit 18.04.1969 02.12.1970
11. Shri. A. P. Gibbs 03.12.1970 25.04.1972
12. Shri. S. Jambunathan 02.05.1972 26.07.1973
13. Shri. G.S. Sandhu 27.07.1973 21.12.1973
14. Shri. A. P. Gibbs 16.01.1974 19.01.1976
15. Shri. R. C. Iyer 14.02.1976 10.07.1977
16. Shri. S.S. Jamwal 11.07.1977 25.05.1978
17. Shri. B. L. Deshmukh 25.05.1978 30.11.1978
18. Shri. A. L. Bongirwar 30.11.1978 23.04.1980
19. Shri. J. P. Dange 23.04.1980 06.07.1982
20. Shri. Ramanand Tiwari 06.07.1982 30.03.1985
21. Shri. R.R. Kulkarni 21.06.1985 10.07.1986
22. Shri. B.B. Patil 10.07.1986 24.07.1991
23. Shri. Anil Pawar 25.07.1991 29.06.1994
24. Shri. Sanjay Kumar 29.06.1994 15.05.1995
25. Shri. Anil Joshi 23.06.1995 27.07.1995
26. Smt. Mitali Sen Gavai 28.07.1995 16.07.1996
27. Shri. Rajesh Kumar 05.08.1996 31.10.1998
28. Shri. Madhukar Kokate 01.11.1998 24.06.1999
29. Shri. Surendrakumar Bagde 25.06.1999 07.10.2000
30. Shri. Shirish Karle 08.10.2000 22.06.2001
31. Shri. Sanjay Agarwal 26.06.2001 10.07.2002
32. Shri. S. Chockalingam 30.08.2002 25.05.2003
33. Shri. Ashish Sharma 29.05.2003 03.07.2004
34. Shri. M.S. Devnikar 16.07.2004 11.06.2006
35. Shri. D.R. Bansod 12.06.2006 07.07.2009
36. Dr. Praveen Gedam 07.07.2009 30.06.2012
37.. Dr. K.M. Nagargoje 01.07.2012 16.02.2014
38. Dr. Prashant Narnaware 17.02.2014 07.04.2017
39. Shri. R V Game 03.05.2017 05.12.2018
40. Smt. Deepa Mudhol – Munde 05.12.2018 21.08.2020
41. Shri. Kaustubh Diwegaonkar 21.08.2020 30.09.2022
42. Dr. Sachin Ombase 30.09.2022